Uppdaterad senast : 2018-08-29

SCANDVIK AB | Gotlandsgatan 71, 116 38 Stockholm | Tel: 08-615 1520 | Mob: 0761-400 510 | e-post: info@scandvik.se

Välkommen

joakim jehrén

Teknik & Miljöbesiktning

SCANDVIK AB utför Obligatorisk Ventilationskontroll -OVK, Luft Analys & Miljöutredningar i Bostäder, Kommersiella Fastigheter, skolor, butiker mm.


Scandvik AB är certifierad för besiktningar & utredningar gällande ventilation och innomhusmiljö. Vi sammanställer förslag på eventuella åtgärder och förbättringar.

 •  

 • Våra arbetsområde:

  > OVK
  > Luft Analys VOC / MVOC
  > Luftrelaterad problemsökning
  > Luftinjustering
  > Besiktningsunderlag CAD
  > OVK åtgärder
  > Installationskartläggning

OVK

OVK besiktning i Stockholm

För bra inomhus klimat

OVK besiktning har tillkommit för att regelbundet kontrollera att det råder en acceptabel nivå på luften i våra bostäder och på våra arbetsplatser. En OVK besiktning ger svar på om innemiljön uppfyller dagens krav. [Läs mer här.]

Fukt, Lukt & Mögelanalys

fukt, lukt och mögelanalys

Hälsorisker inomhus

Mögel och andra organiska emmisioner kan vara mycket hälsovådliga. Vi kan med vår luftanalysator (Foxboro Miran) snabbt analysera mer än 100 förekommande toxiska ämnen i vår omgivande luft. [Läs mer här.]