Energideklaration

Energideklarationen visar hur en byggnad förbrukar energi för uppvärmning och drift.

Energideklaration

Energideklarationen visar hur en byggnad förbrukar energi för uppvärmning och drift.

Varför?

Energideklaration ska göras var 10:e år och ge en överblick över byggnadens energistatus.

Kontakta oss

Hur?

Vid en energideklaration av exempelvis ett bostadshus behövs fastighets- och förbrukaruppgifter såsom:

  • Vattenförbrukning (tappvatten)
  • Energiförbrukning för uppvärmning (fjärrvärme, värmepump, elvärme)  
  • Elförbrukning (hissar, lyse, mm)
  • Uppgifter om eventuellt ventilationssystem
  • Byggnaden storlek (uppvärmningsyta) s k A-temp

När ovanstående uppgifter finns tillgängliga görs ett platsbesök för att få en uppfattning om husets byggnadssätt och övriga komponenter som påverkar husets energiförbrukning.

Offertförfrågan