Teknik, Miljöbesiktning OCH OVK i Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Luftanalys

Miljöutredning

ODF-Kort

Vi besiktar bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, butiker, m.m.

Dags att boka OVK-besiktning i Stockholm?

Skicka in informationen nedan så fixar vi resten!

Välkommen till Scandvik | OVK-besiktning

Företaget utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK), luftanalys och miljöutredningar i bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, butiker, m.m. Vi har certifierade besiktningsmän för OVK. Vi gör även utredning och injustering av ventilation.

En OVK-besiktning är obligatorisk för de flesta byggnader. Det är ett sätt att säkerställa en optimal och frisk inomhusmiljö. Detta minskar även energiförbrukningen i fastigheten.

Boka din OVK-besiktning i Stockholm idag och säkerställ att din fastighet uppfyller Boverkets krav.

Läs mer om oss

Våra tjänster

OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK, är en besiktning som utförs på alla ventilationssystem. Scandvik har lång erfarenhet av OVK-besiktningar i Stockholm.

Läs här

OVK i BRF:er och bostäder

Flerbostadshus ska besiktigas regelbundet, var sjätte år är det vanligaste intervallet. Kontakta oss så får ni snabb och pålitlig hjälp.

Läs här

Ventilationsåtgärder

Det händer att besiktningen blir underkänd för att luftflödet är för lågt. Det kan då vara aktuellt med rengöring och/eller injustering, vill du veta mer?

Läs här

ODF-kort

Vid OVK-besiktning av mekniska vetilationssystem krävs ett besiktningsunderlag så kallat ODF-kort. Detta beskriver anläggningen och hur den ska fungera.

Läs här

Fukt, lukt och mögelanalys

För att med stor noggrannhet utföra luftanalyser använder vi ett indikationsinstrument. Vi utför även VOC och MVOC om nödvändigt.

Läs här

Allt du behöver veta om OVK i Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) innefattar besiktning av ventilationssystem i bostäder och andra byggnader. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationssystemet regelbundet besiktigas av certifierade kontrollanter. Under besiktningen undersöks luftflöden, och eventuella brister kan åtgärdas för att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat. 

Definieras enligt lag

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad besiktning av ventilationssystem i bostäder och kommersiella fastigheter. Syftet med OVK är att säkerställa god inomhusmiljö genom att se till att ventilationen fungerar som den ska.

Enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (EKL) regleras utförandet av OVK. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en besiktning utförs, vanligtvis vart tredje eller sjätte år. Under besiktningen kontrolleras bland annat luftflöden, ljudnivåer och eventuella brister i systemet.

Vid en OVK-besiktning bör man:

  • Besikta hela ventilationssystemet
  • Kontrollera flera olika faktorer såsom drag, buller och temperatur
  • Besöka alla lägenheter eller utrymmen där det finns ventilationsanläggningar
  • Dokumentera resultatet av besiktningen
  • Att göra en korrekt utförd OVK kan hjälpa till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat för både boende och arbetande människor.

Vilka fastigheter omfattas av OVK?

Fastigheter med fler än två lägenheter samt offentliga byggnader som exempelvis skolor och sjukhus omfattas av obligatorisk ventilationskontroll. Även allmänna lokaler såsom restauranger och butiker behöver genomgå en OVK-besiktning regelbundet för att säkerställa god inomhusmiljö för dess besökare. Kontroller bör utföras vart tredje eller sjätte år beroende på fastighetens typ av system.

 

Är det dags för din fastighet i Stockholm att genomföra en OVK-besiktning? Boka en tid med oss idag!