Teknik och Miljöbesiktning i Stockholm

Dags att boka OVK-besiktning?

Skicka in informationen nedan så hittar vi resten!

Välkommen till Scandvik - Den personlinga besikningfirman

Företaget utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK), energideklaration, luftanalys och miljöutredningar i bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, butiker, m.m. Vi har certifierade besiktningsmän för OVK-besiktning och energideklaration. Vi gör även utredningar och injustering av ventilation.

Läs mer om oss

Våra tjänster

OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK är en besiktning som utförs på alla ventilationssystem. Scandvik har stor erfarenhet av OVK besiktningar.

Läs här

OVK i BRF:er och bostäder

Flerbostadshus ska besiktigas regelbundet, var 6 år är det vanligaste intervallet. Kontakta oss så får ni snabb och pålitlig hjälp.

Läs här

Ventilationsåtgärder

Det händer att besiktning blir underkänd för att flödena är för låga. Det kan vara aktuellt med rengöring och/eller injustering, vill du veta mer?

Läs här

ODF-kort

Orientering drift och flödeskort (ODF-kort) är ett underlag som beskriver anläggningen och hur den ska fungera.

Läs här

Fukt, lukt och mögelanalys

För att med stor noggrannhet utföra luftanalyser använder vi ett indikationsinstrument. Vi utför även VOC och MVOC om nödvändigt.

Läs här

Energideklaration

Energideklarationen visar hur en byggnad förbrukar energi för uppvärmning och drift.

Läs här