Teknik och Miljöbesiktning i Stockholm

Dags att boka OVK-besiktning i Stockholm?

Skicka in informationen nedan så hittar vi resten!

Välkommen till Scandvik - Den personlinga besikningfirman i Stockholm

Företaget utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK), energideklaration, luftanalys och miljöutredningar i bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, butiker, m.m. Vi har certifierade besiktningsmän för OVK i Stockholm och energideklaration. Vi gör även utredningar och injustering av ventilation.

En OVK-besiktning är obligatorisk för alla fastighetsägare och brf:er. Det är ett sätt att säkerställa luftflöden och ventilationskontroll, vilket ökar både säkerheten för fastigheten och dess invånare samt minskar energiförbrukningen i fastigheten.

Boka din OVK-besiktning i Stockholm idag och säkerställ att din fastighet uppfyller alla krav.

Läs mer om oss

Våra tjänster

OVK Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK är en besiktning som utförs på alla ventilationssystem. Scandvik har stor erfarenhet av OVK besiktningar.

Läs här

OVK i BRF:er och bostäder

Flerbostadshus ska besiktigas regelbundet, var 6 år är det vanligaste intervallet. Kontakta oss så får ni snabb och pålitlig hjälp.

Läs här

Ventilationsåtgärder

Det händer att besiktning blir underkänd för att flödena är för låga. Det kan vara aktuellt med rengöring och/eller injustering, vill du veta mer?

Läs här

ODF-kort

Orientering drift och flödeskort (ODF-kort) är ett underlag som beskriver anläggningen och hur den ska fungera.

Läs här

Fukt, lukt och mögelanalys

För att med stor noggrannhet utföra luftanalyser använder vi ett indikationsinstrument. Vi utför även VOC och MVOC om nödvändigt.

Läs här

Energideklaration

Energideklarationen visar hur en byggnad förbrukar energi för uppvärmning och drift.

Läs här

Allt du behöver veta om OVK i Stockholm

Ventilationskontroll OVK är en obligatorisk besiktning av ventilationssystem i bostäder och andra byggnader. Det är ägarens ansvar att se till att systemet regelbundet besiktigas av certifierade kontrollanter. Under besiktningen undersöks luftflöden och eventuella brister kan åtgärdas för att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat. 

Definieras enligt lag

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgad besiktning av ventilationssystem i bostäder och kommersiella fastigheter. Syftet med OVK är att säkerställa god inomhusmiljö genom att se till att ventilationen fungerar som den ska.

Enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (EKL) regleras utförandet av OVK. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en besiktning utförs, vanligtvis vart tredje år. Under besiktningen kontrolleras bland annat luftflöden, ljudnivåer och eventuella brister i systemet.

Vid en OVK besiktning bör man:

  • Besikta hela ventilationssystemet
  • Kontrollera flera olika faktorer såsom drag, buller och temperatur
  • Besöka alla lägenheter eller utrymmen där det finns ventilationsanläggningar
  • Dokumentera resultatet av besiktningen
  • Att göra en korrekt utförd OVK kan hjälpa till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat för både boende och arbetande människor.

Vilka fastigheter i Stockholm omfattas av OVK?

Fastigheter med fler än två lägenheter omfattas av OVK samt offentliga byggnader som exempelvis skolor och sjukhus. Även allmänna lokaler såsom restauranger och butiker behöver genomgå en OVK-kontroll regelbundet för att säkerställa god inomhusmiljö för dess besökare. Kontroller bör utföras vart tredje till sjätte år beroende på fastighetens ålder och typ av system.

Är det dags för din fastighet i Stockholm att genomföra en OVK besiktning? Boka en tid med oss idag!