ODF-Kort

Orientering drift och flödeskort (ODF-kort) är ett underlag som beskriver anläggningen och hur den ska fungera. Det finns även en fingervisning av vilka luftflöden som gäller just i den anläggning.

ODF-kort görs i 2 steg, se nedan...

Steg 1: Kartläggning

Vi på Scandvik kartlägger anläggningen med avseende på betjäningsområde.  Vidare sätter vi oss in i specifika funktioner. Vi mäter totalflöde och i viss mån delflöden.

Steg 2: Sammanställning

När vi har fått fram alla uppgifter sammanställer vi detta på ett överskådligt kort (se bilden bredvid). 

ODF-kort visar hur  anläggningen fungerar och hur den ska besiktigas. 

Kontakta oss

Offertförfrågan