Ventilationsåtgärder

Det händer att besiktning blir underkänd för att luftflödet är för lågt eller ojämt. Det kan vara aktuellt med rengöring och/eller injustering.

Rengöring av ventilationskanaler och don

När kanaler är försmutsade brukade oftast vara från ventiler (donet) och cirka 50 cm in i kanalen. Detta betyder att man rengör endast en del av kanalen vilket är fullt tillräckligt och betydligt billigare.

Kontakta oss

Injustering av luftflöde

Lagen (BBR) föreskriver bestämda flöde i bostäder och övriga fastigheter. Det kan därför vara aktuellt att justera flödet enligt gällande byggnorm.

Offertförfrågan