OVK-besiktning i Stockholm för BRF:er och bostäder

Vi hjälper er med följande:

Planering

Avisering

Flexibla tider - Både dagtid och kvällstid

Protokoll 

Dags att boka OVK-besiktning?

Skicka in informationen nedan så hittar vi resten!

OVK i Brf:er & Bostäder

Flerbostadshus ska besiktigas regelbundet. Var 6 år är det vanligaste intervallet. När vi aviserar lägenheter innan en besiktning får vi en uppfattning om vilka resurser som krävs vid själva besiktningen. Vi brukar under normala förhållanden klara av 20-50 lägenheter/ tillfälle. Vi mäter i alla åtkomliga lägenheter och lämnar protokoll på mätvärden och eventuella avvikelser.

 

Om det finns mekanisk ventilation (vanligen fläktar på tak) så måste det även finnas ett ”besiktningsunderlag” även kallat ODF-kort som beskriver anläggningens funktion och utformning.

 

Om några brister upptäcks lämnar vi alltid ett åtgärdsförslag som vi eller någon annan kan följa.

Kontakta oss

Besiktningsprocess

  • Vi aviserar samtliga lägenheter cirka en vecka i förväg
  • Besiktningen utförs sedan dagtid kl. 10:00-13:00 eller kvällstid kl. 16:00 - 19:00 (de flesta hyresgäster är vanligen hemma och behöver ej ta ledigt denna tid)
  • Vi brukar få tillträde till ca 80-95% vilket ger en god bild av fastighetens kondition och är tillräcklig för att kunna upprätta ett besiktningsprotokoll
  • Vi skickar sedan protokollet till föreningen och kommunen

Beträffande besiktningsintervall hittar du här.

Offertförfrågan