OVK-besiktning i Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll -OVK är en besiktning som utförs på alla ventilationssystem. Scandvik har stor erfarenhet av OVK besiktningar. Vi kan även utföra luftanalyser och ge förslag på åtgärder vid tillfället för OVK- besiktningen.

 

Vi besiktar bostäder  , kommersiella fastigheter, skolor, butiker, m.m.

Dags att boka OVK-besiktning?

Skicka in informationen nedan så hittar vi resten!

OVK Besiktning

Vi har marknadens bästa mätinstrument och håller dem kalibrerade. I många fall blir anläggningen godkänd annars lämnar vi en lättbegriplig sammanställning över vad som bör åtgärdas och ett uppskattat pris på vad detta kan kosta.

 

Besiktningen utförs med olika intervall beroende på verksamheten och typ av ventilationssystem.

Kontakta oss

Vad som behövs...

För att utföra en besiktning är det önskvärt men ej nödvändigt med följande underlag:

1. Tidigare OVK-protokoll
2. Driftinstruktioner/ventilationsritningar eller
3. Ett orientering, drift och flöde (ODF) kort
4. Nycklar till fläktrum och rum som ska mätas

Besiktningsintervall

Byggnader
Förskolor, skolor, vårdlokaler, mm. 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i industribyggnader med FT-& FTX ventilation. 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i
industribyggnader med S-F-& FX ventilation. 6 års intervall

 

S= självdrag, F = mekanisk frånluft, FT= mekanisk från-och tilluft, FX = frånluft med återvinning & FTX = FT med återvinning.

Offertförfrågan