OVK-besiktning Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll -OVK är en besiktning som utförs på alla ventilationssystem. Scandvik har stor erfarenhet av OVK besiktningar. Vi kan även utföra luftanalyser och ge förslag på åtgärder vid tillfället för OVK- besiktningen.

 

Vi besiktar bostäder  , kommersiella fastigheter, skolor, butiker, m.m.

Dags att boka OVK-besiktning?

Skicka in informationen nedan så hittar vi resten!

OVK-besiktning i Stockholm: En nödvändighet för varje fastighet

I Stockholm är OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, inte bara en rekommendation utan ett lagstadgat krav. Varje byggnad, från bostadshus till kontorskomplex, måste genomgå denna kontroll för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar effektivt och säkert.

Kontakta oss

Hur genomförs en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning börjar med en genomgång av fastighetens ventilationssystem. Vår besiktningsman kontrollerar alla komponenter, från fläktar till ventilationskanaler, för att säkerställa att de uppfyller gällande standarder för luftflöde och kvalitet. Vi har marknadens bästa mätinstrument och håller dem kalibrerade. Besiktningen inkluderar även en översyn av tidigare protokoll och underhåll.

 

Efter besiktningen får du som fastighetsägare en detaljerad rapport av oss med eventuella brister och rekommendationer för åtgärder. I många fall blir anläggningen godkänd, annars lämnar vi en lättbegriplig sammanställning över vad som bör åtgärdas och ett uppskattat pris på vad detta kan kosta. Besiktningen utförs med olika intervall beroende på verksamheten och typ av ventilationssystem.

OVK besiktningsintervall

OVK-intervallen varierar beroende på byggnadstyp. Generellt krävs besiktningar var tredje till sjätte år. Det är viktigt att följa dessa intervall för att följa stadens regelverk och undvika potentiella böter.

Byggnader
Förskolor, skolor, vårdlokaler, mm. 3 års intervall
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i industribyggnader med FT-& FTX ventilation. 3 års intervall
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen i
industribyggnader med S-F-& FX ventilation. 6 års intervall
 
S= självdrag, F = mekanisk frånluft, FT= mekanisk från-och tilluft, FX = frånluft med återvinning & FTX = FT med återvinning.

Vad som behövs...

För att utföra en besiktning är det önskvärt men ej nödvändigt med följande underlag:

  1. Tidigare OVK-protokoll
    2. Driftinstruktioner/ventilationsritningar eller
    3. Ett orientering, drift och flöde (ODF) kort
    4. Nycklar till fläktrum och rum som ska mätas

Välj rätt partner för din OVK-besiktning i Stockholm

När det kommer till att välja en tjänsteleverantör för din OVK-besiktning i Stockholm är erfarenhet och expertis nyckeln. Våra kvalificerade besiktningsmän på Scandvik genomför besiktningen noggrant och ger dig dessutom värdefulla insikter och rekommendationer för förbättringar. Vårt företag har varit verksamt sedan 1989 och har lång erfarenhet av obligatoriska ventilationskontroller i Stockholm. 

 

Kontakta oss för OVK-besiktning i Stockholm

Genom att regelbundet utföra OVK-besiktningar säkerställer du att din fastighet inte bara följer lagkrav utan också bidrar till en bättre livsmiljö för dess invånare. Om du befinner dig i Stockholm, kom ihåg att boka din nästa OVK-besiktning i tid och välj oss på Scandvik för en professionell partner för teknik och miljöbesiktning. Varmt välkommen att skicka in din offertförfrågan eller kontakta oss på mail eller telefon!

Frågor och svar 

 

Vad är OVK-besiktning?
OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader.

 

Hur ofta ska OVK-besiktning genomföras?

Intervallen varierar beroende på byggnadstyp, men vanligen är det var tredje eller sjätte år.

 

Vad ingår i en OVK-besiktning?

Besiktningen inkluderar kontroll av ventilationssystemets funktion och effektivitet.

 

Vem får utföra OVK-besiktningar?

Endast certifierade besiktningsmän får utföra OVK-besiktningar.

 

Vad händer om min fastighet inte klarar OVK-besiktningen?
Du får en rapport med åtgärdsförslag och måste åtgärda bristerna inom en given tid.

Varför är OVK viktigt?

En regelbunden OVK-besiktning garanterar en hälsosam inomhusmiljö och effektiv energianvändning. Bor du i Stockholm är ett väl fungerande ventilationssystem avgörande för att upprätthålla god luftkvalitet.

 

Offertförfrågan