Teknik & Miljöbesiktning

SCANDVIK AB utför Obligatorisk Ventilationskontroll -OVK, Luft Analys & Miljöutredningar i Bostäder, Kommersiella Fastigheter, skolor, butiker mm.

 

SCANDVIK är certifierad för besiktningar och utredningar gällande ventilation samt innomhusmiljö. Vi sammanställer förslag på eventuella åtgärder och förbättringar.

Kontakta oss

Våra arbetsområde:

> OVK
> Luft Analys VOC / MVOC
> Luftrelaterad problemsökning
> Luftinjustering
> Besiktningsunderlag CAD
> OVK åtgärder
> Installationskartläggning

För bra inomhus klimat

OVK besiktning har tillkommit för att regelbundet kontrollera att det råder en acceptabel nivå på luften i våra bostäder och på våra arbetsplatser. En OVK besiktning ger svar på om innemiljön uppfyller dagens krav. [Läs mer här.]

Hälsorisker inomhus

Mögel och andra organiska emmisioner kan vara mycket hälsovådliga. Vi kan med vår luftanalysator (Foxboro Miran) snabbt analysera mer än 100 förekommande toxiska ämnen i vår omgivande luft. [Läs mer här.]

Offert förfrågan?

Svar inom 24h .